هماتوم و درمان آن

  • ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴
Hematoma

تجمع خون در هر جایی غیر از رگ در بدن را هماتوم می‌نامند که اگر در زیر پوست باشد بشکل کبودی دیده میشود. بعلل گوناگون از جمله ضربه رگهای کوچک پوستی پاره میشوند و خون از رگ خارج شده و در زیر پوست تجمع می‌یابد.

هماتوم اکثرا باعث تورم، کبودی و درد می‌باشد. این کبودیها به خودی خود در افراد سالم خطرناک نیستند مگر اینکه در نقاط خاصی از بدن باشند و یا خونریزی زیر پوستی بعلت مصرف دارو و یا سایر علل قطع نشده باشد. در افراد سالم باگذر زمان هماتوم توسط سیستم لنفاوی جذب می‌شود. گاهی کبودی برای فرد از نظر زیبایی ناراحت کنندس و خواستار تسریع در رفع آن می‌باشد و گاهی در بعضی افراد درد آن غیر قابل تحمل است.

برای تسریع جذب این اثر در زیر پوست میتوان از روشهای زیر کمک گرفت:

  • استفاده از یخ حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ضربه جهت انقباض بیشتر رگها و کاهش خونریزی و کبودی
  • استفاده از گرما جهت کاهش درد و افزایش جذب کبودی
  • قراردادن عضو دارای کبودی بالاتر از سایر بدن
  • استفاده از باند کشی در بعضی موارد
  • استفاده از LDM :جهت افزایش روند جذب و بخصوص جهت کاهش درد بیمار (جدیدترین روش)
  • استفاده از درمانهای ماسک‌های خانگی از جمله مصرف ویتامین C و ژل آلوورا.

قابل ذکر است که کبودی های بزرگ یا درحال افزایش سایز برای درمان حتما به پزشک مراجعه شود.