بیماری های مو

ارتباط کرونا ویروس با ریزش مو

  • ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

در این پست میخواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم که در حال حاضر گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. و آن چیزی نیست جز ارتباط بیماری کوید۱۹ و ریزش موی سر در مبتلایان به آن.