کووید19

ارتباط کرونا ویروس با ریزش مو

  • ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

در این پست میخواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم که در حال حاضر گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. و آن چیزی نیست جز ارتباط بیماری کوید۱۹ و ریزش موی سر در مبتلایان به آن.

ضایعات پوستی مرتبط با بیماری کووید-۱۹

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۹
covid-19 skin manifestations

ضایعات پوستی عوارض جانبی بسیاری از بیماری های ویروسی هست و امری عادی است. این مشکلات می توانند تأثیر غیر مستقیم سیستم ایمنی به اثر ویا تأثیر مستقیم بر روی پوست داشته باشند. در حال حاضر حاضر حاضر پوستی در فهرست علائم کوید-19 وجود ندارد. اما موارد بسیاری از عارضه های پوستی در ارتباط با بیماران مبتلا به بیماری گزارش شده و بسیاری از مراکز تحقیقاتی و تحقیقاتی در دنیا، در حال حاضر جمع آوری فهرستی از علائم پوستی مشاهده شده در بیماران کووید-19 است.