تایپ پوستی

طبقه ی بندی نوع پوست براساس استانداردهای فیتزپاتریک

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۹
Fitzpatrick Scale

شناخت تیپ پوستی هم در مقوله پزشکی و هم زیبایی نکته مهمی است که ما را در مراقبت های پوستی و انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی و دستگاه لیزر متناسب با رنگ پوست کمک میکند.